Главное меню

Электронны каталог

У ЭК можна выйсці з любога камп’ютара бібліятэкі, а таксама праз Інтэрнэт  Электронны каталог

Базы дадзеных, якія генерыруюцца бібліятэкай:
 

- БД «Палескі дзяржаўны універсітэт»
- БД «Краязнаўства»;
- БД «Працы супрацоўнікаў»;
- БД «Рэдкія кнігі» і г.д.
БД "Каталог Палескага дзяржаўнага універсітэта» (уключае запісы ўсіх відаў дакументаў, у тым ліку і аналітычны роспіс артыкулаў з перыядычных выданняў, што атрымліваюцца бібліятэкай);
БД «Краязнаўства» (уключае бібліяграфічную інфармацыю, звязаную з Піншчынай - яе прыродныя багацці, эканоміку, гісторыю, палітыку, сацыяльныя праблемы, культуру, адукацыю, навуку. Тут жа адлюстраваны матэрыялы пра ПалесДУ.). Мовы - беларуская, руская. Актуалізуецца па меры паступлення.
БД «Працы супрацоўнікаў» (адлюстроўвае бібліяграфічнае апісанне навуковых і вучэбна-метадычных публікацый супрацоўнікаў універсітэта). Мовы - беларуская, руская, англійская. Актуалізуецца па меры паступлення.
БД «Рэдкія кнігі» (уключае кнігі да 1945 г. выдання, кнігі з аўтографамі аўтараў, малатыражныя выданні і г.д.). Актуалізуецца па меры паступлення.