facebook

Дактарантура

ПАРАДАК ПРЫЁМУ

​​​​​​​У ДАКТАРАНТУРУ УСТАНОВЫ АДУКАЦЫІ “ПАЛЕСКІ ДЗЯРЖАЎНЫ ЎНІВЕРСІТЭТ”

ДЛЯ ПАДРЫХТОЎКІ НАВУКОВЫХ РАБОТНІКАЎ

ВЫШЭЙШАЙ КВАЛІФІКАЦЫІ

Агульныя палажэннi.

Дзейнасць установы адукацыі “Палескі дзяржаўны універсітэт” (далей - ПалесДУ) у галіне падрыхтоўкі навуковых работнікаў вышэйшай кваліфікацыі рэгулюецца:

Палажэннем аб падрыхтоўцы навуковых работнікаў вышэйшай кваліфікацыі ў Рэспубліцы Беларусь, зацверджаным Указам Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь ад 01.12.2011 № 561.

ПАРАДАК ПРЫЁМУ

ПалесДУ для падрыхтоўкі навуковых работнікаў вышэйшай кваліфікацыі праводзіць прыём для навучання ў дактарантуры ў дзённай форме атрымання адукацыі (тэрмін навучання 3 гады) у рамках кантрольных лічбаў прыёму, зацверджаных Міністэрствам адукацыі Рэспублікі Беларусь па спецыяльнасці 13.00.04 - тэорыя і методыка фізічнага выхавання, спартыўнай трэніроўкі, аздараўленчай і адаптыўнай фізічнай культуры (педагагічныя навукі).

У дактарантуру прымаюцца асобы, якія маюць вучоную ступень кандыдата навук і якія з'яўляюцца аўтарамі навуковых артыкулаў, а таксама іншых матэрыялаў па выніках навуковых даследаванняў (манаграфій, матэрыялаў, якія адносяцца да аб'ектаў інтэлектуальнай уласнасці, зарэгістраваным ва ўстаноўленым парадку, матэрыялаў і (або) тэзісаў дакладаў на канферэнцыях, справаздач аб выкананых даследаваннях і распрацоўках, актаў (даведак) аб іх выкарыстанні, якія пацвярджаюць удзел у выкананні дзяржаўных праграм навуковых даследаванняў, навукова-тэхнічных праграм і інавацыйных праектаў па прыярытэтных напрамках навуковых даследаванняў альбо прыярытэтных напрамках навукова-тэхнічнай дзейнасці), якія складаюць аснову для доктарскай дысертацыі з магчымасцю яе завяршэння на працягу трох гадоў.

Асобы, якія раней прайшлі падрыхтоўку ў дактарантуры за кошт сродкаў рэспубліканскага бюджэту ў межах устаноўленага тэрміну ці поўны курс навучання ў форме суіскальніцтва для атрымання навуковай ступені доктара навук, права паўторнага паступлення ў дактарантуру за кошт сродкаў рэспубліканскага бюджэту не маюць.

Прыём дакументаў ажыццяўляецца з 1 жніўня па 30 верасня бягучага года.

Асобы, якія паступаюць у дактарантуру, падаюць на імя рэктара ўніверсітэта заяву і дадаюць наступныя дакументы:

  • асабісты лісток па ўліку кадраў;
  • аўтабіяграфію;
  • копію нацыянальнага дыплома кандыдата навук або прыраўнаванай да яе ва ўстаноўленым заканадаўствам парадку дакумента замежнай дзяржавы аб прысуджэнні вучонай ступені - для грамадзян Рэспублікі Беларусь;
  • копія нацыянальнага дыплома кандыдата навук, нацыянальнага дыплома доктара філасофіі (Doctor of Philosophy (Ph.D) або дакумента замежнай дзяржавы аб прысуджэнні вучонай ступені - для замежных грамадзян і асоб без грамадзянства;

      -копію працоўнай кніжкі або іншыя дакументы, якія пацвярджаюць стаж працы;

- заяўку арганізацыі - заказчыка кадраў (пры наяўнасці);

- спіс і копіі асноўных апублікаваных навуковых прац па профілю меркаванай дысертацыі, копіі матэрыялаў і (або) тэзісаў дакладаў на навуковых, навукова-практычных канферэнцыях, з'ездах, сімпозіумах і іншых падобных мерапрыемствах;

- манаграфіі, матэрыялы, якія адносяцца да аб'ектаў інтэлектуальнай уласнасці, зарэгістраваныя ва ўстаноўленым парадку, справаздачы аб выкананых даследаваннях і распрацоўках, акты (даведкі) аб выкарыстанні вынікаў навуковых распрацовак, якія пацвярджаюць практычную рэалізацыю вынікаў навуковых даследаванняў, дакументы, якія пацвярджаюць удзел у выкананні дзяржаўных праграм навуковых даследаванняў, навукова-тэхнічных праграм і інавацыйных праектаў па прыярытэтных напрамках навуковых даследаванняў альбо прыярытэтных напрамках навукова-тэхнічнай дзейнасці (пры наяўнасці);

- план падрыхтоўкі дысертацыі, разлічаны на завяршэнне дысертацыі на працягу тэрміну навучання ў дактарантуры;

- водгукі двух дактароў навук, кірункі даследаванняў якіх блізкія да тэмы дысертацыі, якія змяшчаюць ацэнку актуальнасці тэмы, абгрунтаванасці прапанаванага плана падрыхтоўкі дысертацыі і магчымасці падрыхтоўкі дысертацыі на працягу тэрміну навучання ў дактарантуры;

- дакументы, якія даюць пераважнае права для залічэння ў дактарантуру (пры наяўнасці);

- дзве фатаграфіі памерам 4 x 6 см;

- медыцынская даведка аб стане здароўя (для грамадзян Рэспублікі Беларусь);

- заключэнне ўрачэбна-кансультацыйнай камісіі, выдадзенае тэрытарыяльнай арганізацыяй аховы здароўя Рэспублікі Беларусь (пасля праходжання абавязковага медыцынскага абследавання па кірунку ўстановы адукацыі, арганізацыі, якая рэалізуе адукацыйныя праграмы паслявузаўскай адукацыі) (для замежных грамадзян і асоб без грамадзянства);

- медыцынскае заключэнне аб стане здароўя і сертыфікат аб адсутнасці ВІЧ-інфекцыі, выдадзеныя афіцыйным органам аховы здароўя краіны, з якой прыбыў кандыдат на навучанне ў дактарантуры (для замежных грамадзян і асоб без грамадзянства);

- копія пашпарта ці дакумента, які яго замяняе, дакумента, які пацвярджае права знаходжання на тэрыторыі Рэспублікі Беларусь, дагавора абавязковага медыцынскага страхавання (для замежных грамадзян  і асоб без грамадзянства);

Замежныя грамадзяне і асобы без грамадзянства, якія паступаюць у дактарантуру ў адпаведнасці з міжнароднымі дамовамі Рэспублікі Беларусь, дамовамі па рэалізацыі міжнародных праграм, дамовамі ўстаноў адукацыі, арганізацый Рэспублікі Беларусь, якія рэалізуюць адукацыйныя праграмы паслявузаўскай адукацыі, з арганізацыямі замежных дзяржаў (міжнароднымі арганізацыямі) або па кірунку арганізацыі замежнай дзяржавы, прадстаўляюць дадаткова копію аднаго з вышэйназваных дагавораў або кірунак арганізацыі замежнай дзяржавы.

Да вышэйпералічаных дакументаў, выкананых на замежнай мове, адначасова прыкладаецца іх пераклад на беларускую або рускую мову, засведчаны ў натарыяльным парадку.

Дакумент, які сведчыць асобу, нацыянальны дыплом кандыдата навук, прыраўнаны да яго дакумент замежнай дзяржавы аб прысуджэнні вучонай ступені, нацыянальны дыплом доктара філасофіі (Doctor of Philosophy (Ph.D) або дакумент замежнай дзяржавы аб прысуджэнні вучонай ступені прад'яўляюцца асобай, што паступаюць у дактарантуру, асабіста .

Грамадзяне Рэспублікі Беларусь, асобы без грамадзянства і замежныя грамадзяне, якія з'яўляюцца ўладальнікамі замежных дыпломаў аб вышэйшай адукацыі і вучоных ступенях, да падачы дакументаў для паступлення ў дактарантуру павінны пацвердзіць эквівалентнасць (адпаведнасць) сваіх замежных дакументаў беларускім дыпломаў  аб вышэйшай адукацыі і вучоных ступенях у парадку, устаноўленым актамі заканадаўства.

Неабходнай умовай залічэння замежных грамадзян у дактарантуру з'яўляецца наяўнасць у іх пашпарта абодакумента які замяняе яго, дакумента, які пацвярджае права знаходжання на тэрыторыі Рэспублікі Беларусь, дагавора абавязковага медыцынскага страхавання, аформленых у парадку, устаноўленым актамі заканадаўства, а ў выпадку паступлення ў дактарантуру з навучаннем на рускай мове - валоданне рускай мовай на ўзроўні, дастатковым для асваення адпаведнай адукацыйнай праграмы паслявузаўскай адукацыі.

Асоба, якая паступае ў дактарантуру, павінна выступіць на кафедры, якая адпавядае профілю яго даследаванняў, з навуковым дакладам, у якім абагульняюцца вынікі навуковага даследавання па тэме меркаванай дысертацыі і абгрунтоўваюцца тэрміны яе выканання.

Для правядзення прыёму ў дактарантуру загадам рэктара ствараюцца прыёмная камісія.

 

Прыёмная камісія разглядае прадстаўленыя дакументы, праводзіць сумоўе з абітурыентам ва ўніверсітэт для навучання ў дактарантуры, і прымае заключэнне прыёмнай камісіі, аформленае ў выглядзе выпіскі з пратаколу пасяджэння, у якім:

даецца ацэнка абгрунтаванасці прадстаўленага плана падрыхтоўкі дысертацыі і магчымасці яе завяршэння на працягу трох гадоў, змяшчаецца прапанова аб накіраванні таго,  хто паступае ў дактарантуру на адпаведную кафедру для выступлення з навуковым дакладам, допуску да ўдзелу ў конкурсе, прызначэнні яму пры неабходнасці навуковага кансультанта.

На падставе гэтага заключэння прыёмнай камісіі рэктар універсітэта выдае загад, у якім паказваецца інфармацыя:

аб правядзенні навуковага семінара кафедры па профілю меркаванай дысертацыі, на якой той,  хто паступае паступае ў дактарантуру,  павінен выступіць з навуковым дакладам, даце яго правядзення і даце падвядзення вынікаў конкурсу.

Асоба, якая паступае ў дактарантуру, у тэрміны, устаноўленыя загадам рэктара, выступае з навуковым дакладам на пасяджэнні кафедры, профіль дзейнасці якой адпавядае меркаванай тэме яго дысертацыі. Той,  хто паступае ў навуковым дакладзе на аснове аналізу ўласных вынікаў навуковых даследаванняў павінен абгрунтаваць тэрміны выканання доктарскай дысертацыі, акрамя таго павінен прадставіць праект індывідуальнага плана работы. Кафедра аналізуе актуальнасць навуковай тэмы, яе адпаведнасць прыярытэтных напрамкаў навуковых даследаванняў альбо прыярытэтных напрамкаў навукова-тэхнічнай дзейнасці, матэрыяльна-тэхнічнае забеспячэнне выканання даследавання па тэме дысертацыі, а таксама іншыя ўмовы, неабходныя для падрыхтоўкі дысертацыі ва ўстаноўленыя тэрміны.

Конкурсны адбор пры залічэнні ў дактарантуру праводзіцца з улікам:

прадугледжанага ў частцы трэцяй пункта 18 Палажэння аб прысуджэнні вучоных ступеняў і прысваенні вучоных званняў у Рэспубліцы Беларусь колькасці публікацый па тэме меркаванай дысертацыі ў навуковых выданнях, уключаных у пералік выданняў, і (або) замежных навуковых выданнях;

удзелу ў выкананні дзяржаўных праграм навуковых даследаванняў, навукова-тэхнічных праграм і інавацыйных праектаў па прыярытэтных напрамках навуковых даследаванняў альбо прыярытэтных напрамкаў навукова-тэхнічнай дзейнасці;

удзелу ў міжнародных і рэспубліканскіх канферэнцыях;

практычнай рэалізацыі вынікаў навуковых даследаванняў, пацверджанай даведкамі, актамі аб іх выкарыстанні.

Пераважным правам для залічэння ў дактарантуру карыстаюцца асобы, якія з'яўляюцца ўладальнікамі стыпендыі Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь таленавітым маладым навукоўцам, а таксама тыя, хто  мае дзяржаўныя ўзнагароды за навуковыя дасягненні.

На падставе рашэння прыёмнай камiсii аб залiчэннi ў дактарантуру па выніках конкурсу, універсітэт у тыднёвы тэрмін заключае дагавор аб падрыхтоўцы навуковага работніка вышэйшай кваліфікацыі.

Залічэнне ў дактарантуру афармляецца загадам рэктара ўніверсітэта на падставе рашэння прыёмнай камiсii аб залiчэннi ў дактарантуру і дагавора аб падрыхтоўцы навуковага работніка вышэйшай кваліфікацыі.

Пачатак заняткаў ва ўніверсітэце - 1 лістапада.

Дактарантам, якія навучаюцца з адрывам ад вытворчасці, ва ўстаноўленым парадку выплачваецца стыпендыя. Для іншагародніх дактарантаў дзённай формы атрымання адукацыі, пры наяўнасці месцаў, прадастаўляецца інтэрнат.