Бібліятэкі Беларусі

Найбуйнейшыя бібліятэкі Беларусі

Нацыянальная бібліятэка Беларусі
Беларуская сельскагаспадарчая бібліятэка (БелСГБ)
Прэзідэнцкая бібліятэка
Цэнтральная навуковая бібліятэка ім. Я.Коласа НАН Рэспублікі Беларусь (ЦНБ НАН РБ)
Рэспубліканская навукова-медыцынская бібліятэка Беларусі (РНМБ)
Электронны каталог новых паступленняў
Рэспубліканская навукова-тэхнічная бібліятэка Беларусі (РНТБ)

Абласныя бібліятэкі

Брэсцкая абласная бібліятэка ім. М.Горкага
Гомельская абласная універсальная бібліятэка імя У.І. Леніна
Гродзенская абласная навуковая бібліятэка імя Е.Карскага

Мінская абласная бібліятэка імя А.С. Пушкіна
Віцебская абласная бібліятэка імя У.І. Леніна
Магілёўская абласная бібліятэка імя У.І. Леніна

Бібліятэкі ВНУ

Фундаментальная бібліятэка БДУ 
Электронны каталог Фундаментальнай бібліятэкі БДУ 
Бібліятэка Акадэміі кіравання пры Прэзідэнце Рэспублікі Беларусь 
Бібліятэка Беларускага нацыянальнага тэхнічнага ўніверсітэта 
Бібліятэка Беларускага дзяржаўнага эканамічнага ўніверсітэта (БДЭУ) 
Бібліятэка Беларускага дзяржаўнага медыцынскага ўніверсітэта
Бібліятэка Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта культуры і мастацтваў 
Бібліятэка Беларускага дзяржаўнага аграрнага тэхнічнага ўніверсітэта
Бібліятэка Беларускага дзяржаўнага тэхналагічнага ўніверсітэта
Бібліятэка Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта інфарматыкі і радыёэлектронікі
Навуковая бібліятэка па фізічнай культуры і спорце БДУФК
Бібліятэка Брэсцкага дзяржаўнага ўніверсітэта ім. А.С. Пушкіна
Бібліятэка Брэсцкага дзяржаўнага тэхнічнага універсітэта
Бібліятэка Баранавіцкага дзяржаўнага універсітэта
Навуковая бібліятэка Віцебскага дзяржаўнага ўніверсітэта імя. П.М. Машэрава
Бібліятэка Віцебскага дзяржаўнага медыцынскага ўніверсітэта
Бібліятэка Гомельскага дзяржаўнага універсітэта імя Ф.Скарыны
Бібліятэка Гомельскага дзяржаўнага тэхнічнага універсітэта ім. П.В. Сухога
Навуковая бібліятэка УА «Гродзенскі дзяржаўны ўніверсітэт ім. Я. Купалы»
Бібліятэка Гродзенскага дзяржаўнага аграрнага ўніверсітэта
Навуковая медыцынская бібліятэка Гродзенскага дзяржаўнага медыцынскага універсітэта
Бібліятэка Магілёўскага дзяржаўнага ўніверсітэта ім. А. Куляшова
Бібліятэка Магілёўскага дзяржаўнага ўніверсітэта харчавання
Бібліятэка Беларускай дзяржаўнай сельскагаспадарчай акадэміі

​​​​​​​