НАВУКОВА-ДАСЛЕДЧАЯ ДЗЕЙНАСЦЬ

Навуковыя напрамкі работы кафедры
Навуковыя напрамкі работы кафедры звязаны з рашэннем фундаментальных і практыка арыентаваных задач у сферы міжкультурных камунікацый, а таксама задач па тэарэтычным абгрунтаванні і распрацоўцы электронных вучэбна-метадычных комплексаў (ЭУМК) для гуманітарнай і сацыякультурнай адукацыі.

Кафедра ажыццяўляе навукова-даследчую дзейнасць па наступных асноўных напрамках:

  • выкананне навуковых даследаванняў у рамках зацверджаных тэм НДР;
  • падрыхтоўка і правядзенне міжнародных канферэнцый, у тым ліку студэнцкай (удзел у рабоце аргкамітэтаў, журы на секцыях студэнцкай канферэнцыі, рэцэнзаванне зборнікаў матэрыялаў канферэнцый, удзел у працы рэдакцыйных калегій зборнікаў канферэнцый);
  • удзел у працы міжнародных канферэнцый, выступленне з дакладамі на пленарных пасяджэннях і секцыях;
  • публікацыя манаграфій (у тым ліку калектыўных), артыкулаў, тэзісаў дакладаў і матэрыялаў канферэнцый;
  • распрацоўка праблем навукова-метадычнага абгрунтавання, стварэння і сістэмнага прымянення электронных сродкаў навучання (ЭСН) па сацыяльна-гуманітарных дысцыплінах у рамках выкарыстання інфармацыйна-камунікацыйных тэхналогій (ІКТ);
  • фарміраванне і развіццё інфармацыйнай кампетэнтнасці студэнтаў і выкладчыкаў як складовай часткі інфармацыйнай культуры асобы;
  • прымяненне тэставых методык педагагічнай дыягностыкі і кантролю ў дыдактычных працэсе.
  • кіраўніцтва навукова-даследчай працай студэнтаў, у тым ліку падрыхтоўка студэнтаў да міжнародных і рэспубліканскіх конкурсаў, падрыхтоўка і рэцэнзаванне студэнцкіх публікацый і конкурсных работ, арганізацыя працы Студэнцкага экскурсійнага грамадства.

Вынікі навуковых даследаванняў кафедры маюць практычнае прымяненне і былі выкарыстаныя пры стварэнні стратэгіі развіцця турысцкай дэстынацыі ”Пінскае Палессе” ў рамках праекта ПРААН “Мясцовае прадпрымальніцтва і эканамічнае развіццё”, а таксама ў працэсе падрыхтоўкі электронных сродкаў навучання па дысцыплінах сацыяльна-гуманітарнага цыклу.
 

​​​​​​​