Кафедра маркетынгу і міжнароднага менеджменту

Загадчык кафедры
кандыдат эканамічных навук, дацэнт
Грачышкіна Алена Аляксандраўна
Адрас: вул. Кірава 24 (вучэбны корпус №1, каб. 208), г.Пінск, 225710 
Email: l_grechishkina@mail.ru 
Тэлефоны кафедры: Загадчык кафедры 8 (0165) 31-21-18
Выкладчыцкая/лабаранцкая 8 (0165) 31-21-15

 

Кафедра рыхтуе студэнтаў па спецыяльнасцях:

- на I ступені вышэйшай адукацыі


1-89 01 01 «Турызм і гасціннасць», кваліфікацыя «спецыяліст у сферы турызму і гасціннасці»
1-26 02 03 «Маркетынг», спецыялізацыя 1-26 02 03 07 «Маркетынг прадпрыемстваў прамысловасці», кваліфікацыя «маркетолаг-эканаміст»
1-26 02 02 «Менеджмент (па напрамках)», накірунак спецыяльнасці
1-26 02 02-06 Менеджмент (у сферы міжнароднага турызму), кваліфікацыя «Менеджар-эканаміст. Перакладчык-рэферэнт (з указаннем двух замежных моў) »

- на II ступені вышэйшай адукацыі

1-26 80 05 «Маркетынг», ступень «магістр»

Дадатковая інфармацыя

Кафедра ажыццяўляе перападрыхтоўку кадраў на ўзроўні вышэйшай адукацыі па спецыяльнасці 1-26 02 74 «Дзелавое адміністраванне» з прысваеннем кваліфікацыі «менеджар-эканаміст»

У адпаведнасці з загадам №115 ад 25 /03/2020 года кафедра менеджменту і маркетынгу была ператворана ў кафедру маркетынгу і міжнароднага менеджменту. Кафедра з'яўляецца структурнай адзінкай факультэта эканомікі і фінансаў. Кафедра ў сваёй дзейнасці кіруецца палітыкай у галіне якасці, патрабаваннямі стандарту СТБ ISO 9001, кіраўніцтвам па якасці і іншымі дакументамі сістэмы менеджменту якасці ўніверсітэта, нарматыўнымі дакументамі і інструкцыямі Міністэрства адукацыі, Статутам Установы адукацыі «Палескі дзяржаўны ўніверсітэт», загадамі рэктара, распараджэннямі і ўказаннямі дэкана факультэта эканомікі і фінансаў. Дзейнасць кафедры рэгламентавана Палажэннем аб кафедры №5 ад 25/03/2020.
З сакавіка 2020 г. кіраўнік кафедры маркетынгу і міжнароднага менеджменту Грачышкіна Алена Аляксандраўна, кандыдат эканамічных навук, дацэнт.